Có 1 kết quả:

cì gěi

1/1

cì gěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bestow
(2) to give