Có 1 kết quả:

mài lì ㄇㄞˋ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to really put out energy for