Có 1 kết quả:

mài bǔ

1/1

mài bǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to do trade as a fortune teller

Một số bài thơ có sử dụng