Có 1 kết quả:

mài bǔ ㄇㄞˋ ㄅㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to do trade as a fortune teller

Một số bài thơ có sử dụng