Có 1 kết quả:

mài guó zéi

1/1

mài guó zéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

traitor