Có 1 kết quả:

mài fāng

1/1

mài fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

seller (in contracts)