Có 1 kết quả:

mài fāng ㄇㄞˋ ㄈㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

seller (in contracts)