Có 1 kết quả:

mài kōng

1/1

mài kōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to sell short (finance)