Có 1 kết quả:

mài ròu

1/1

mài ròu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) butcher
(2) meat merchant