Có 1 kết quả:

mài guān zi ㄇㄞˋ ㄍㄨㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep listeners in suspense (in storytelling)
(2) to keep people on tenterhooks