Có 1 kết quả:

mài guān jié ㄇㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to solicit a bribe
(2) to accept a bribe