Có 1 kết quả:

dǔ guǐ

1/1

dǔ guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gambling addict