Có 1 kết quả:

dǔ guǐ ㄉㄨˇ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gambling addict