Có 1 kết quả:

lài hūn

1/1

lài hūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go back on a marriage contract
(2) to repudiate an engagement