Có 1 kết quả:

lài pí ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) shameless
(2) (slang) rascal