Có 1 kết quả:

lài liǎn

1/1

lài liǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be shameless