Có 1 kết quả:

gòu wù dài ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄉㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

shopping bag