Có 1 kết quả:

Sài bǎi wèi

1/1

Sài bǎi wèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Subway (fast food restaurant)