Có 1 kết quả:

Sài bǎi wèi ㄙㄞˋ ㄅㄞˇ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Subway (fast food restaurant)