Có 1 kết quả:

Sài yì dí

1/1

Sài yì dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Said or Sayed (Arabic name)