Có 1 kết quả:

yíng lì ㄧㄥˊ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) gain
(2) profit
(3) to make a profit