Có 2 kết quả:

Bèibèi
Âm Pinyin: Bèi, bèi
Tổng nét: 4
Bộ: bèi 貝 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丨フノ丶
Thương Hiệt: BO (月人)
Unicode: U+8D1D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: bối
Âm Nôm: bối
Âm Quảng Đông: bui3

Tự hình 3

Dị thể 2

1/2

bèi

giản thể

Từ điển phổ thông

1. con sò, hến
2. vật quý
3. tiền tệ

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 貝.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 貝

Từ điển Trần Văn Chánh

① Loài sò, hến (nói chung);
② Tiền thời xưa làm bằng vỏ sò, vỏ hến;
③ Quý giá, quý báu: 寶貝 Đồ quý báu;
④ (lí) Bel (đơn vị do công suất dùng trong điện học hoặc âm học);
⑤ Cây bối đa 貝葉經 Kinh viết bằng lá cây bối đa;
⑥ [Bèi] (Họ) Bối.

Từ điển Trung-Anh

(1) cowrie
(2) shellfish
(3) currency (archaic)

Từ ghép 83

Ā bèi ěr 阿贝尔Ā dí sī Ā bèi bā 阿迪斯阿贝巴Áó bèi dé 敖贝得Bā bèi duō 巴贝多bā bèi xī yà yuán chóng bìng 巴贝西亚原虫病bǎo bèi 宝贝bǎo bèi gē da 宝贝疙瘩bèi chǐ 贝齿bèi diāo 贝雕bèi duō 贝多bèi duō luó shù 贝多罗树bèi guǒ 贝果bèi ké 贝壳bèi kè 贝克bèi kè lè ěr 贝克勒尔bèi kér 贝壳儿bèi léi mào 贝雷帽bèi lèi 贝类bèi mǔ 贝母bèi níng 贝宁bèi qiū 贝丘bèi sī 贝司bèi sī 贝斯bèi sī jí tā 贝斯吉他bèi tǎ 贝塔bèi yè 贝叶bèi yè jīng 贝叶经bèi yè zōng 贝叶棕Chuān bèi 川贝Dá lǎng bèi ěr 达朗贝尔dān bèi 丹贝diàn bèi sī 电贝斯É lè bèi gé · Dào ěr jí 额勒贝格道尔吉fàn cè bèi yè 梵册贝叶fēi ā bèi ěr 非阿贝尔fēn bèi 分贝Fú lù bèi ěr 福禄贝尔gān bèi 干贝Hā bèi ěr 哈贝尔Hā bèi mǎ sī 哈贝马斯Hā kè bèi lì · Fēn Lì xiǎn Jì 哈克贝利芬历险记hēi bèi 黑贝Hū lún bèi ěr 呼伦贝尔Hū lún bèi ěr cǎo yuán 呼伦贝尔草原Hū lún bèi ěr méng 呼伦贝尔盟Hū lún bèi ěr shì 呼伦贝尔市hù bèi 护贝hù bèi jī 护贝机hù bèi jiāo mó 护贝胶膜hù bèi mó 护贝膜jī xián bèi sī 击弦贝斯jí bèi 吉贝kǎ mén bèi 卡门贝Kǎn bèi ěr 坎贝尔Kǎn bèi ěr zhū rú cāng shǔ 坎贝尔侏儒仓鼠kǎo bèi 拷贝Kǒng sī bèi gé 孔斯贝格lóng gōng bèi 龙宫贝Lǚ bèi kè 吕贝克Mǎ ěr bèi kè 马尔贝克mǎ nǎo bèi 玛瑙贝mǎ shì zhēn zhū bèi 马氏珍珠贝Mù jiā bèi 穆加贝Nuò bèi ěr 诺贝尔Nuò bèi ěr Hé píng jiǎng 诺贝尔和平奖Nuò bèi ěr Jiǎng 诺贝尔奖Nuò bèi ěr Wén xué Jiǎng 诺贝尔文学奖Nuò bèi ěr Wù lǐ xué Jiǎng 诺贝尔物理学奖Páng bèi 庞贝Qiē ěr nuò bèi lì 切尔诺贝利shàn bèi 扇贝Shén qí Bǎo bèi 神奇宝贝Shèng dé kè xù bèi lǐ 圣德克旭贝里Sī tǎn bèi kè 斯坦贝克Téng sī bèi gé 滕斯贝格tiān bèi 天贝xiān bèi 仙贝xián bèi sī 弦贝斯Xiǎo bèi 小贝xīn bèi tè 辛贝特Yà dì sī Yà bèi bā 亚的斯亚贝巴yí bèi 贻贝Yuē hàn · Lā bèi 约翰拉贝