Có 1 kết quả:

bèi sī jí tā

1/1

Từ điển Trung-Anh

bass guitar