Có 1 kết quả:

bèi léi mào

1/1

bèi léi mào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beret (loanword)