Có 1 kết quả:

gòng wán

1/1

gòng wán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pork ball