Có 1 kết quả:

gòng guó ㄍㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

tributary state of China (old)