Có 1 kết quả:

gòng duō lā

1/1

gòng duō lā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gondola (Venetian boat) (loanword)