Có 1 kết quả:

cái chǎn

1/1

cái chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) property
(2) assets
(3) estate
(4) CL:筆|笔[bi3]