Có 1 kết quả:

cái chǎn quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

property rights