Có 1 kết quả:

cái xiàng

1/1

cái xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

minister of finance