Có 1 kết quả:

zé rèn gǎn

1/1

zé rèn gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sense of responsibility