Có 1 kết quả:

zé chéng

1/1

zé chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

give sb a task