Có 1 kết quả:

zé nàn

1/1

zé nàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to censure