Có 1 kết quả:

zé mà

1/1

zé mà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to scold