Có 1 kết quả:

xián néng

1/1

xián néng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sage