Có 1 kết quả:

bài huǒ

1/1

bài huǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

relieve inflammation or internal heat