Có 1 kết quả:

huò tān ㄏㄨㄛˋ ㄊㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

vendor's stall