Có 1 kết quả:

huò tī

1/1

huò tī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) freight elevator
(2) goods lift