Có 1 kết quả:

huò pán

1/1

huò pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pallet