Có 1 kết quả:

huò sè

1/1

huò sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) goods
(2) (derog.) stuff
(3) trash