Có 1 kết quả:

huò chē

1/1

huò chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) truck
(2) van
(3) freight wagon