Có 1 kết quả:

huò yùn kǎ chē ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ ㄎㄚˇ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

freight truck