Có 1 kết quả:

huò yùn kǎ chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

freight truck