Có 1 kết quả:

zhì pǔ

1/1

zhì pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mass spectrometry