Có 1 kết quả:

zhì pǔ yí

1/1

zhì pǔ yí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mass spectrometer