Có 1 kết quả:

fàn mài jī

1/1

fàn mài jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vending machine