Có 1 kết quả:

tān zhàn

1/1

tān zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to misappropriate