Có 1 kết quả:

tān chī zhě ㄊㄢ ㄔ ㄓㄜˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

glutton