Có 1 kết quả:

tān chī guǐ ㄊㄢ ㄔ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) glutton
(2) chowhound