Có 1 kết quả:

tān chī guǐ

1/1

tān chī guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) glutton
(2) chowhound