Có 1 kết quả:

tān duō jiáo bù làn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to bite off more than one can chew (idiom)