Có 1 kết quả:

tān lán shì wàn è zhī yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Greed is the root of all evil.