Có 1 kết quả:

tān bēi

1/1

tān bēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to drink in excess