Có 1 kết quả:

tān qiú

1/1

tān qiú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pursue greedily
(2) to crave