Có 1 kết quả:

tān qiú ㄊㄢ ㄑㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to pursue greedily
(2) to crave