Có 1 kết quả:

tān qiú wú yàn ㄊㄢ ㄑㄧㄡˊ ㄨˊ ㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

insatiably greedy (idiom)