Có 1 kết quả:

tān wū fǔ bài

1/1

Từ điển Trung-Anh

corruption